Shot with Leica M3 + Summilux 50mm f2.8  2nd ver. + ILFORD Delta400 Professional (Self-development with Kodak D76)  at Ishiyamadera in Shiga, Japan.

at Ishiyamadera, Shiga, JP